måndag 14 januari 2013

Aforismer (V)

*

Icke ett arabiskt fullblod valde han utan den dumma , trogna, istadiga åsnan.

*

Himlen välver en ostkupa över vår ruttna värld. O, denna stank för finsmakare!

*

Den glädje, med vilken vi hälsar råttutrotaren, kan endast mäta sig med vår rörelse, när barnen jordfäster skadedjuren och lägger friska ängsblommor på graven.

*

Jag tror inte helvetet är så farligt. Efter en stund börjar man studera andras lidanden, finner dem lustiga eller löjliga och glömmer sin egen plåga.

*

"Det var rått sagt!!!"....Ska man grilla sina repliker?

*

[Birgit Tengroth, ur Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 22 juli 1967.]

Inga kommentarer: