torsdag 6 mars 2008

Ur egen fatabur 4

"Politiken är en talang att älska, och om man inte har den talangen, så får man nöja sig med att lära sig lite stil."

Birgit uttalar sig i den danska tidningen Politiken med anledning av sitt bröllop med politikern Jens Otto Krag. Hon citeras i Filmjournalen nr 24, 1950 som under rubriken Aktris - författarinna - stadsrådinna beskriver högtidsdagen. Uppenbarligen är den nya stadsrådinnan på gott humör för hon kan inte hålla sig från att utveckla sin syn på tillvaron:

"Mitt rättesnöre är kärleken till det naturliga, både i konsten och i privatlivet, och om man har den kärleken tar man inte skada av att träna upp sin analyseringsförmåga - nämligen om man själv försöker leva naturligt varje dag. Med natur menar jag emellertid inte bara något emotionellt, det ligger också i människans natur att vara medveten. Det finns alltid ett visst tvång och en viss teknik, men det ligger i människans eget intresse att sörja för att omvärlden inte märker den. Detta menar jag med ett försök att leva..."

Visserligen vittnade Birgit senare om Krags snålhet, men här verkar han i alla fall ha bjudit på ett par glas bubbelvin...

Inga kommentarer: