söndag 20 januari 2008

Ur egen fatabur 2

"Min aktning och ödmjukhet inför mitt yrke förbjuder mig att för närvarande göra några uttalanden.
Med för lite erfarenhet säger man gärna för mycket
."

I praktverket Svensk scenkonst och film, del 2 utgivet 1940 upplåts några planschsidor med fotografier ur Tengroths filmer. Denna hennes sektion inleds med detta Birgitcitat där hon håller fortsatt låg profil om sitt värv och förmåga.

[Foto: ur Sveriges Radios arkiv.]

Inga kommentarer: