söndag 6 maj 2007

Birgit magasinerad!

Nya, förhoppningsvis spännande saker på gång! Bibliotekarien vid Stockholms stadsbibliotek Tomas Lidbeck har skrivit en bok: "De bortglömda författarnas bibliotek" som bl.a. tar upp Tengroth! Han presenterar sig och boken här. Inom några dagar dimper Lidbecks alster ner i min brevlåda. Återkommer givetvis i ärendet.

Inga kommentarer: