fredag 23 februari 2007

I akut behov av doktor Rosengren, psykiater


"Viola", änka och avlagd älskarinna i filmen Törst (1948) baserad på Tengroths debutbok. Omslagsflicka x 2.

Inga kommentarer: