torsdag 15 februari 2007

Basfakta, samtida omdömen 1 & 2

Svensk uppslagsbok, 2:a omarb. och utvidgade uppl., Band 28 (1958) skriver:

"Tengroth, Eva Birgitta (Birgit), skådespelerska och författarinna (f. 13/7 1915). T. gick 1926-31 i Operabalettens elevskola, medverkade i smärre filmroller från 1928 och fick 1932 sin första huvudroll på film i 'Hans livs match'. Hon har sedemera framträtt i bortåt ett 30-tal filmer av växlande kvalitet, såväl i komedier som i mera allvarligt betonade uppgifter. Med åren har hennes spel mognat i uttryck och nyanseringsförmåga. Bland hennes bästa filmer märkas 'Sången om den eldröda blomman', 'Kungen kommer', 'Gläd dig i din ungdom', '...som en tjuv om natten', 'Jacobs stege', 'Sonja', 'Mans kvinna', 'Törst' och 'Flicka och hyacinter' (1950). T. har även varit engagerad vid olika scener i Stockholm (Blanche-, Komedi-, Vasa-, Nya och Oscarsteatrarna) och vid Riksteatern samt därvid haft ledande roller i bl.a. 'Flickor i uniform', 'Min hustru dr Carson', 'Jag skall ha ett barn', 'Claudia', 'Mans kvinna' och 'Cyrano de Bergerac'. En ny inriktning fick hennes konst, då hon, efter att tidigare under pseudonym ha skrivit i veckopressen, 1948 debuterade med novellsaml. 'Törst' följd av 'Nattportier' (1949). I dessa och följande skönlitterära arbeten, 'Julibarn' (1950), 'Jungfruburen' (1951), 'Än lever häxan' (1952), 'Livs levande' (s.å.) och 'Kalla läppar' (1953) övervägande med erotiskt, delvis självbiografiskt innehåll, har hon givit prov på god berättartalang och en allt säkrare och mer finslipad stil. Med ovanlig värme och förståelse har hon sysslat med unga, moderna kvinnors problem i och utanför äktenskapet. Hon medverkar även i 'Vecko-Journalen' o.a. tidskr. - G. 1) 1943 m. fil. lic. Stig Ahlgren, 2) 1950 m. dåv. danske handelsministern Jens Otto Krag (båda äktenskapen upplösta)."
(signaturen B.Hgn = redaktör Bertil Hagman).

Åtta år senare sammanfattas hennes gärning så här i:

Bonniers lexikon, band 14 (Stockholm, 1966) skriver:

"Tengroth, Birgit, f. 1915, skådespelerska och författarinna. T. var under 1930-t. med sitt behagfulla spel en av svensk films mest populära aktriser. Under 1940-t. visade hon prov på ett mer dramatiskt utspel i filmer som Mans kvinna (1944) och Törst (1949). Som författarinna har T. främst framträtt med realistiska, fränt avslöjande kvinnoskildringar i roman- och novellform (Törst, 1948) och självbiografiska romaner (Julibarn, 1950, Jungfruburen, 1951). [Utan bild, och tillika osignerad]


Önskas mera bas? Titta här.

Inga kommentarer: