tisdag 6 februari 2007

13 juli 1915

Slam's Böcker och Skivor i hörnet Upplandsgatan/Frejgatan köper jag Svenska konstnärer inom teaterns, musikens och filmens värld, redaktör Einar Sundström och utgiven av Bokförlaget Mimer 1943:

"TENGROTH, EVA BIRGITTA (BIRGIT), skådespelerska, född i Stockholm 13 juli 1915. Föräldrar: Tullöverkontrollören Carl Gustaf T. och hans maka Eva Elisabet. Som liten flicka gick Birgit Tengroth fem år i operabalettens elevskola och medverkade tidigt i radions barnprogram. Hon fick även småroller på film, i Mordbrännerskan, Hin och smålänningen och Synd (1928), och visade anlag."

Räcker så, kommer nog att återkomma till den här boken vars andra halva (s. 211-527) är en A-Ö-lista med kortare biografiska texter om tidens främsta inom de ovan nämnda konsterna. Fotoporträtt på de flesta, och man får dessutom veta vem som är gift med vem! Tengroth har ännu inte träffat Ahlgren.

Kontrollerar texten mot Svenska män och kvinnor, del 7 (Stockholm, 1954):

"Efter skolgång i Statens normalskola för flickor och fem års elevtid i operabaletten debuterade T. 1928 i en mindre filmroll hos Sv. filmindustri. Hon hade då redan framträtt på K. teatern som Petter i den populära barnpjäsen 'Lille Petters resa till månen'."

Modern hette för övrigt Sjögren som ogift.

Inga kommentarer: