söndag 11 februari 2007

Hans-Erik Ströander

Den mest aktuella översikten av Birgit Tengroths författarskap är skriven av Malmöbibliotekarien Hans-Erik Ströander och publicerades i tidskriften Ikoner, nr. 6/2005.

Hela numret finns här: http://www.btj.se/ikoner/arkiv/2005/pdf/05_6.pdf!

Artikeln: Tengroth, Birgit, författare börjar på sidan 46 och är mycket läsvärt! Ja, det enda som när detta skrivs finns att tillgå! I litteraturhandböcker av senare datum syns ingen Tengroth. Även i ett verk som Kvinnornas litteraturhistoria (Stockholm, 1981-83) nämns hon inte med ett ord.

Inga kommentarer: