tisdag 29 april 2008

Birgit snuddar vid demonerna

Den minst sagt erfarne kulturjournalisten Mikael Timm har i dagarna kommit ut med en nyskriven biografi över Ingmar Bergman, Lusten och dämonerna (Norstedts, 2008). Den har väl mötts av både ros och ris i huvudstadspressen. Hoppar man över själva boken och istället bläddrar fram till personregistret finner man tre hänvisningar till Birgit Tengroth.

De två första relaterar till filmen Törst där Tengroth nämns enbart som skådespelerska och författare till ursprungsboken, samt som initiativtagare till tändsticksscenen som vi tidigare nosat på. Den tredje däremot hänvisar till den närmast herostratiska scenen med paret Ahlgren/Tengroth i filmen Smultronstället.

I ett citat utan synlig hänvisning citerar Timm Bergman själv som anför som skäl till att ha skrivit in scenen sitt hat mot Stig Ahlgren som i sina skriverier försökt att, i Bergmans ögon, förgöra densamme. Svaret blev denna scen där Bergman säger sig ha förblindats så av föraktet mot Ahlgren att han "glömde bort" Tengroth och den skada han åsamkade henne. Något han försent ångrade. Birgit, som "han var så fästad vid".

Om bärigheten i detta vete endast gudarna, det enda man kan säga är att Tengroth - mig veterligen - aldrig skrivit ett ord om denna episod.

Inga kommentarer: