tisdag 10 april 2007

Basfakta, samtida omdömen 4

Det kan tyckas likgiltigt vad gamla uppslagsverk, när de är både tunna och översiktliga, har att säga - men de ger otvivelaktigt en vink av samtidens tyckande och tänkande.

"Lilla uppslagsboken", Band 9 (Malmö, 1959) karakteriserar T. på följande sätt:

"Tengroth, Birgit, skådespelerska, författarinna (f. 13/7 1915), gick i Operabalettens elevskola 1926-31, har verkat som skådespelerska vid skilda stockholmsscener och framträtt i ett 30-tal filmer. T. har utg. noveller, ss. 'Törst' (1948) och 'Nattportier' (1949), samt romaner ss. 'Den stora glädjen' (1957)." [Utan bild].

Cirka 25 år senare har perspektivet förskjutits från skådespelerska till författare:

"Focus uppslagsbok", fjärde rev. upplagan, band 5 (Stockholm, 1984) skriver:

"Tengroth, Birgit, 1915-1983, skådespelerska, författarinna. Film- och teaterroller från 1928, bl.a. i filmerna Mans kvinna (1945) och Törst (1949). T. som 1950 lämnade filmen, debuterade som författarinna med Törst (1948), en samling fränt realistiska erotiska noveller. Den följdes av flera uppmärksammade kvinnoskildringar, delvis självbiografiska bl.a. 'Julibarn' (1950) och
'Jungfruburen' (1951). Bland senare böcker märks 'Jag vill ha tillbaka mitt liv' (1972) och 'Jag trodde Du var död' (1975)." [Utan bild].

Mera bas? Se här.

Inga kommentarer: