måndag 2 april 2007

Kvinnan, spriten och karlarna: tidsatmosfär 1941

Hur skulle den reagera som glad i hågen kom in på krogen och fann sin älskade i denna scen?

"Hon var inte ensam. Fem - inte en - men fem karlar, stod runt omkring henne".
Filmjournalen nr 15, 1941 har svaret:
"För att trösta sig drack han kopiöst med rött och vitt vin, blev utkastad och fick fracken förstörd."
Dessutom är det ingen tillfällig svacka, vägen sluttar brant nedåt:
"[Han] beslöt att rasa ut sin ungdom. Han levde som var dag var den sista, hans affärer blev totalt förstörda, han drack för mycket och var ständigt ute med nya flickor. Han slutade sitt arbete och försökte glömma."
Inget är nytt under solen.

Inga kommentarer: